People

Celebrating Fall 2020 graduates

October 29, 2020
BY GERRY RUCCHIN

Congratulations to the graduating Class of Fall 2020.

The following students have successfully completed the Faculty of Education’s Master of Arts, Doctor of Philosophy, Master of Professional Education or Doctor of Education programs:

 

Master of Arts

 • Janna Wolki
 • Giuseppe Capozza
 • Marcus Gottlieb
 • Yejin Lee
 • Ying Yang
 • Zhuohang Dai
 • Yin Gao
 • Lin Zhu
 • Xi Yu
 • Hannah Bigelow
 • Jessica Delorey
 • Maria Ibanez
 • Wenyu Huang
 • Sara DiMarco
 • Petra Owusu
 • Valbona Semovski
 • Ruth Nielsen
 • Eliana Rosenblum
 • Michael Butler
 • Xue Ji
 • Yueyi Su
 • Yan Li
 • Xin Shu
 • Huajing ZHANG
 • Adrianne Bacelar de Castro

Doctor of Philosophy

 • Shirin Abdmolaei
 • Kaitlyn Watson
 • Jenelle Rouse
 • Richelle Bird
 • Laura Olszowy
 • Katherine Reif
 • Michael Saxton
 • Mary Ott
 • Kanina Blanchard
 • Erin Clements
 • Christopher Eaton
 • Susan Ibdah
 • Najmeh Keyhani

Doctor of Education

 • Shawna Matthews
 • Folusho Abayomi
 • Allison Alexander
 • Sara Alves
 • Angela Antohi Kominek
 • Jeffrey Bachiu
 • Abidemi Bankole
 • Glenn Barton
 • Matthew Boomhower
 • Louise Chatterton
 • Emily Chen-Bendle
 • Suzanne Chisholm
 • Sterling Crowe
 • Christopher DeBoer
 • Midori Derome Pinto
 • Hilary Dogbeson
 • Gloria Emenogu
 • Hoda Etemad
 • Mary Fuke
 • Oliver Goodacre
 • Mitra Gorjipour
 • Nicholas Graves
 • Melissa Humby
 • LeeRon Kaye
 • Ryan Lahti
 • Adam Lawrence
 • Renea Leskie
 • Lynn Leslie
 • Catherine Luk
 • Silvana MacLean
 • Nadia Mallay
 • Necia Martins
 • Brent Mekelburg
 • Shujon Mazumder
 • Natalie McMullin
 • James Medway
 • Jarod Milko
 • Meghan Miskolzie
 • Candi Muise
 • Ayesha Mushtaq
 • Stephanie NashPearce
 • Shelly Niemi
 • Mary Norman
 • Christopher O'Gorman
 • Ekwutosi Odozor
 • Sonia Osbourne
 • Elisabeth ReesJohnstone
 • Jordan Reynaud
 • Martine Rheaume
 • Jennifer Ritsma
 • Hiba Sabri
 • Diane Senecal
 • Catherine Shellenberg
 • Andrew Shutsa
 • Anne Sidnell
 • Elizabeth Sommerfeld
 • Liza Sprang
 • Daryl Stevens
 • Deborah Thompson
 • Lara Ubaldi
 • Inga Wheeler
 • Michelle Wong
 • david krieger

Master of Professional Education

 • Leisa Wheaton
 • Amber-Lynn Adams
 • Javaria Amjad
 • Heidy Araya
 • Mariam Aziz
 • Jianne Baban
 • Aarani Balasubramaniam
 • Anishia Ballantyne
 • Gabrielle Ann Barredo
 • Sarah Bellamy
 • Shanyn Biase
 • Rachel Blake
 • Nathalie Brown
 • Julia Buckley
 • Shannon Cassidy
 • Joan Cauguiran
 • Natalia Charles
 • Cynthia Chiang
 • Grace Damouni
 • Chelsea Dawson
 • Brittany Del Nin
 • Rae Anne Demers
 • Rebecca Doan
 • Liliana Dobrovicescu
 • Trisha Douglas
 • Anne Frazer
 • Elisa Gattoni
 • Jaimie Gerein
 • Milan Kumar Gomasta
 • Samantha Good
 • Bawanpreet Gosal
 • Morgan Hayhurst
 • Hyewon Hong
 • Tina Kavarana
 • Tania Kouyoumdjian
 • Heather Laidman
 • Kristy Lakin
 • Stephanie Landry
 • I Ching Lu
 • Rachel Malle
 • Amy-Lea Massalin
 • Jessica McComber
 • Aisling Mcgeagh
 • Elena Milazzo
 • Alison Millward
 • Casey Minifie
 • Miyuki Mogi Stern
 • Madison Norton
 • Ye Ji Park
 • Brandi Pentland
 • Julian Perinetti
 • Deneka Price
 • Jen Rice
 • Dalya Ridha
 • Stephanie Romano
 • Rayna Sansanwal
 • Vanessa Setter
 • Molly Slater-Gibson
 • Lyndsay Steele
 • Evelyn Stuart
 • Ana Tablizo
 • Katrina Tirona
 • Maya Vinogradov
 • Taylor Walt
 • ribka ameliana
 • Michael van Geene
 • Firas Aldakak
 • Kimberlee Corbin
 • Nicholas Crowe
 • Kaila D'Aversa
 • Laura Di Trolio
 • Jillian Fantuz
 • Yvonne Fuller
 • Sean Gallivan
 • Kayla Grosfield
 • Duretti Hassen
 • Lindy Henderson
 • Rachael Iacoban
 • Haein Kim
 • Leslie McAdam
 • Amanda McCann
 • John-Morgan Pizzuti
 • Gillian Pontini
 • Madison Sheppard
 • Michael Thomas
 • Suzette Vacianna
 • Alison Weslake
 • reka borbely
 • Dunya Badwilan
 • Julie Belair Bak
 • Stephanie Brogden
 • Nicole Carey
 • Karmelann Egan
 • Raluca England
 • Stephanie Fletcher
 • Hanan Hjjih
 • Sarah Jones
 • Alexandra Kouyoumjian
 • Niluja Muralitharan
 • Anita Nagy
 • Sandra Ngongo
 • Amanda Reilly
 • Maryam Sadat
 • Kathleen Smyth
 • Reka Timar
 • Navajit Walia
 • Abrar Al-Takriti
 • Andrew Arbuckle
 • Brent Boles
 • Grace Kelly
 • Meghan Kelly
 • Adam Mcniff
 • Suzanne Morin
 • Kaitlyn Pettigrew
 • Zsuzsi Rety
 • Jessica Wallace
 • Jenna Barr
 • Jessica Brant
 • Lindsay Brooks
 • Anna Brunette
 • Karley Castellan
 • Vanessa Chamorro Gutierrez
 • Jason DSouza
 • Shealynn Dampf
 • Patrick David
 • April De Las Alas
 • Manjeet Dhillon
 • Curtis Fournier
 • Alyssa Garito
 • Sarah Harvie
 • Risa Hlymbicky
 • Lexie Houghton
 • Elizabeth Jackson
 • Katherine Laid
 • Taylor MacPherson
 • Jenna Lee McKinnon
 • Matthew Pezzano
 • Madison Posliff
 • Lindsay Ralph
 • Sara Savoia
 • Patricia Silva
 • Phillip Spalierno
 • Aaron Stemmler
 • Sirajuddin Syed
 • Vinay Tiwari
 • Stephanie Amaral
 • Nathalie Beaudry
 • Monica Bianchi-Hauss
 • Jennifer Chan Lee
 • Tina Milicevic
 • Nathan Jeffrey
 • Jamie Johnston
 • Melissa Mallette
 • Kristin Riddell
 • Neil Sheard
 • Pradeep Shenthur-Rajah
 • Julia Spadetto
 • Sabah Hasan
 • Jacqueline Hope
 • Alexandria Mior
 • Katherine Muir
 • Nicole Pereira
 • Jennifer Potts
 • Gabrielle Saroli
 • Melissa Turnbull
 • Alfred Ho Fai Yuen
 • Kendra Rae Birchall
 • Tsun Chan
 • Alexandra Collard
 • Sandra Gowdy
 • Melissa Keith
 • Shipei Lu
 • Tsitsi Mhende
 • Lesley Oliver
 • Paulo Silva
 • Iman Al-Areibi
 • Mathew Eckert
 • Chelsey Gruszka
 • Nicolaas Lau
 • Genevieve Lesperance
 • Alfred Rose
 • Samantha Spitse
 • Valerie Watts
 • Cobie Wilson
 • Cody Wilson
 • Qi An
 • Behnaz Ashrafganjooei
 • Xiaoyu Cao
 • Chen Chen
 • Fang Wei Chen
 • Ruixiong Chen
 • Sihanwen Chen
 • Weiyi Chen
 • Yujin Chen
 • Yating Cong
 • Jingjie Cui
 • Jing DENG
 • XIAOHUAN DUAN
 • Yunshu Dong
 • Tianyi Duan
 • Li Fang
 • Mingxian GUI
 • Han Gao
 • Wenjin Gao
 • Chaoran Ge
 • Lanqing Ge
 • Huan He
 • Jia He
 • Shanshan He
 • Wanqin He
 • Yuanfei He
 • Zhenzhong Hu
 • Qiuqiu Huang
 • Shiyin Huang
 • Yixing Huang
 • Kiha Hwang
 • Huan Jiang
 • Shuyu Jiang
 • Huiying Jin
 • Qinyi Jin
 • Boya Kang
 • Yan Kang
 • Min kyeong Kim
 • Xingyu LI
 • Tianshu Lang
 • Borui Li
 • Haoqing Li
 • Meixian Li
 • Peiyi Li
 • Shuying Li
 • Sidi Li
 • Xiang Li
 • Xinyu Li
 • Ying Li
 • Yiqun Li
 • Yuan Li
 • Xiao Liang
 • Zhenyi Liang
 • Zichen Liao
 • Haoning Lin
 • Qianru Lin
 • Haipei Liu
 • Tongtong Liu
 • Ying Liu
 • Yuzhu Liu
 • Ziqing Liu
 • Yanwen Lyu
 • Kimberly Martinez Solis
 • Zikun Meng
 • Kenta Nakagawa
 • Qian Niu
 • Yingying Pan
 • Hua Qiu
 • Pantianzi Qu
 • Yu Ren
 • Sha Sha
 • Shuyu Shang
 • Jianxiang Shi
 • Jiayun Sun
 • Lyuming Sun
 • Meng Sun
 • Yuzi Sun
 • Jindan Wang
 • Jingyuan Wang
 • Kexin Wang
 • Nan Wang
 • Xinyi Wang
 • Yidan Wang
 • Yilin Wang
 • Yisu Wang
 • Yiwen Wang
 • Yuemeng Wang
 • Jie Wei
 • Guihe Wu
 • Sujia Wu
 • Wen Wu
 • Xiaofei Wu
 • Yufan Wu
 • Yushi Wu
 • Chiheng Xie
 • Jinjiao Xu
 • Mengyang Xu
 • Xiao Xu
 • Nanxi YU
 • Jinyan Yan
 • Yuqing Yan
 • Huan Yang
 • Qing Yang
 • Xiaoqi Yang
 • Anni Yao
 • Nan Yi
 • Yunzhuoma Yi
 • Xiaohan You
 • Jingping Yu
 • Yuli Yu
 • Xiaotong ZHANG
 • SHENG ZHAO
 • YIWEN ZHOU
 • Huanbing Zhang
 • Kemiao Zhang
 • Shuo Zhang
 • Xinyue Zhang
 • Zhiyuan Zhang
 • Ziyi Zhang
 • Tianqi Zhao
 • Yiting Zheng
 • Lei Zhou
 • Manze Zhou
 • Xujie Zhou
 • Jiamin Zhu
 • Sisi Zhu
 • Yuzhao Zhu
 • Hongyu Zou
 • xinyuan cao
 • jingxin guo
 • qian guo
 • shiva meftahi
 • zechao xu
 • yurong zhong
 • Lenna Anderson
 • Alexis Boissinot
 • Alexandra Boky
 • Julie Chevalier
 • Andrea Chiblow
 • Abeer Daham
 • Sarah De Angelis
 • Avneet Dhillon
 • Dana Dupuis
 • Taylor Feldman
 • Joetta Fernando