EGSA Team 2019-2020

Coordinator

Mohammed Estaiteyeh

Communications Officer

Carla Coelho

Communications Team Members

 1. Shiva Meftahi
 2. Jue Wang
 3. Eliana Rosenblum
 4. Bhanupriya Goswami

Social Committee Chair

Mohammad Azzam

Social Committee Members

 1. Boya Kang
 2. Zikun Meng
 3. Tianqi Zhao
 4. Kanwaldeep Kaur
 5. Eliana Rosenblum
 6. Yueyi Su
 7. Nataliya Kubishyn
 8. Bhanupriya Goswami

Society of Graduate Students (SOGS)  Councilors

 1. Boya Kang 
 2. Atiqa Marium
 3. Tian Liu
 4. Deanna Matthews
 5. Diego Sornoza Parrales
 6. Qing Yang
 7. Nicole Skurnac
 8. Pin Lyu
 9. Jiayun Sun
 10. Yuzi Sun
 11. Qian Guo
 12. Hatice Beyza Sezer 
 13. Nyasha Nyereyemhuka
 14. Harshita Jaiprakash
 15. Ruth Nielsen
 16. Rajender Singh
 17. Mengyao Qian
 18. Kejia Cai
 19. Mary Ott
 20. Sarah Hennessy
 21. Han Gao 

Graduate Education Council Liaison

Mohammed Estaiteyeh

Mentorship Program Facilitators

Kathleen Sandy-Thompson & Sarah Henessey (PhD)

Silvie MacLean (EdD)

Gabrielle Cohen (MA)

Robert Macmillan Symposium in Education (RMSE) Chair

Aide Chen

Faculty Council Liason: PhD

Mary Ott

Faculty Council Liason: MA

Christina Amico

Faculty Council Liason: EdD

Silvie MacLean

Faculty Council Liason: MPEd

Darian Gladstone

Secretary

Laura Vigia Dias

Research Committee: MA

Adrianne de Castro

Research Committee: PhD

Kelly-Ann MacAlpine

Indigenous Representative

Tara Hedicon

TESOL Representatives

 1. Shiva Meftahi
 2. Zikun Meng
 3. Jing Deng
 4. Tianqi Zhao
 5. Ying Li
 6. Jindan Wang
 7. Jianxiang Shi
 8. Han Gao
 9. Weiyi Chen

ISL Representatives

 1. Pin Lyu
 2. Mengyao Qian